Η θεραπεία με το σκεύασμα botox προκαλεί προσωρινή μείωση της κινητικότητας των μυών του προσώπου που είναι η αιτία